Change language

Naša lokacija

Kontaktirajte nas

Pišite nam

We Can Everything!

Osobe za kontakt i njihovi e-mail-ovi

Kontaktirajte nas

Direktor:

Nebojša Stojanović dipl.inž.maš. - nebojsa.stojanovic@fmp.co.rs

 

Zamenik direktora:

Jadranka Nikodijević dipl.ecc. - j.nikodijevic@fmp.co.rs

 

Glavni menadžeri:

Nada Jančić - nada.jancic@fmp.co.rs

Slađana Jovanović dipl.pravnik sladjana.jovanovic@fmp.co.rs


IT podrška:

Aleksandar Ercegovac dipl.inž.infor.tehnologija - a.ercegovac@fmp.co.rs


Tehnička podrška:

mr Dejan Pejčić dipl.inž.maš. - dejan.pejcic@fmp.co.rs


Grafički dizajner:

Miodrag Ivanišević akademski graf.dizajner - miodrag.ivanisevic@fmp.co.rs

 

Inženjer proizvodnje:

Siniša Milanov dipl.maš.inž. - sinisa.milanov@fmp.co.rs

 

Inženjeri kontrole:

Snežana Rakić dipl.inž.maš. - snezana.rakic@fmp.co.rs

povratak na vrh strane

Računovodstvo i finansije:

Nikola Marković dipl.ecc. - milena.jovandaric@fmp.co.rs

Divna Ješić ecc. - divna.jesic@fmp.co.rs

povratak na vrh strane

Menadžeri prodaje i nabavke:

Branka Jovičić dipl.ecc. - branka.jovicic@fmp.co.rs

 

Tehnički sekretar:

Dragana Tobdzic - dragana.tobdzic@fmp.co.rs

povratak na vrh strane


Copyright © 2019 FMP