Change language

Naša lokacija

Kontaktirajte nas

Pišite nam

We Can Everything!

FMP dizajn, lakiranje i litografija

Dizajn, lakiranje i litografija

U cilju dobijanja atraktivno dekorisanih limenki i ispunjavanja savremenih tržišnih zahteva, FMP nudi svoje tehnički najkvalitetnije mogućnosti ofset štampe na tablama belog lima gde se mogu ostvariti svi zahtevi kupca.

Posebnu pogodnost za potencijalnog kupca predstavlja mogućnost koju FMP nudi iz svog procesa štampe:

Kreativni rad na dizajnerskom rešenju

Najkvalitetniju kompjutersku grafičku pripremu i izradu grafičkih ploča

Najkvalitetniju kompjuterski kontrolisanu izradu ofset ploča

Ofset štampu na tablama belog lima u visokoj linijaturi

Korišćenje najkvalitetnijih materijala u procesu štampe
( ofset ploča, hemikalija, boje za štampu, zaštitni lakovi i pomoćni materijali).

ton kartauputstvo
Klikom na ove slike, možete preuzeti ton kartu i uputstvo u većoj rezoluciji.
Obratite pažnju na to da su slike u većoj rezoluciji prilagođene procesu pripreme za štampu (CMYK) i da se neće ispravno prikazivati, stoga koristite opciju u Vašem browseru prilikom desnog klika na sliku "Save Image As...".

Dizajn studio i priprema za štampu

Svojim kupcima FMP pruža kvalitetnu uslugu pripreme za štampu i izradu ploča, kako po rešenju koje kupac sam pripremi, tako i po rešenju koje mi možemo da Vam ponudimo.

Copyright © 2019 FMP